Agrikultura

BAGONG SWEET CORN – Angkinagigiliwanngmganagtatanimng sweet corn ay ang Sweet Fortune naipinamamahagingRamgo Seeds. Malalakiangbunga at punong-punongbutilhanggangdulo. Tuwang-tuwasiAngelbert Tamayo ngCandelaria, Quezon sapagkatnoongnagtanimsiyanitong 13 kilo nabinhi, mahigitna 50,000 angClase A o primerangbungananaibentasamataasnahalaga. Kung ikukumparasaibangbarayting sweet corn, ang 12 kilo nabuto ay maaarilamangmakapagbibigayng 19,500 na Class-A nabunga, ayonsakanya. Isa pang magandasa Sweet Fortune, matibaysa tag-ulan kaya nakapagtatanimsi Tamayo maskimaulanmulaHunyohanggangDisiyembre.
Hala, subukinnatinangmgabagongbarayti.

Related News

Bestsellers Showcased in Anniversary

BAGONG SWEET CORN – Angkinagigiliwanngmganagtatanimng sweet corn ay ang Sweet Fortune naipinamamahagingRamgo Seeds. Malalakiangbunga at punong-punongbutilhanggangdulo. Tuwang-tuwasiAngelbert Tamayo ngCandelaria, Quezon sapagkatnoongnagtanimsiyanitong 13 kilo nabinhi, mahigitna.

Japanese Expert Conducts Flower Seminar in Cebu

BAGONG SWEET CORN – Angkinagigiliwanngmganagtatanimng sweet corn ay ang Sweet Fortune naipinamamahagingRamgo Seeds. Malalakiangbunga at punong-punongbutilhanggangdulo. Tuwang-tuwasiAngelbert Tamayo ngCandelaria, Quezon sapagkatnoongnagtanimsiyanitong 13 kilo nabinhi, mahigitna.

Hybrid shallot as a potential money-maker

BAGONG SWEET CORN – Angkinagigiliwanngmganagtatanimng sweet corn ay ang Sweet Fortune naipinamamahagingRamgo Seeds. Malalakiangbunga at punong-punongbutilhanggangdulo. Tuwang-tuwasiAngelbert Tamayo ngCandelaria, Quezon sapagkatnoongnagtanimsiyanitong 13 kilo nabinhi, mahigitna.

10 Mt. Data radish: R1M Gross from Half Hectare!

BAGONG SWEET CORN – Angkinagigiliwanngmganagtatanimng sweet corn ay ang Sweet Fortune naipinamamahagingRamgo Seeds. Malalakiangbunga at punong-punongbutilhanggangdulo. Tuwang-tuwasiAngelbert Tamayo ngCandelaria, Quezon sapagkatnoongnagtanimsiyanitong 13 kilo nabinhi, mahigitna.

FORMER OFW LOVES VIOLETA WAXY CORN

BAGONG SWEET CORN – Angkinagigiliwanngmganagtatanimng sweet corn ay ang Sweet Fortune naipinamamahagingRamgo Seeds. Malalakiangbunga at punong-punongbutilhanggangdulo. Tuwang-tuwasiAngelbert Tamayo ngCandelaria, Quezon sapagkatnoongnagtanimsiyanitong 13 kilo nabinhi, mahigitna.

Agrikultura

BAGONG SWEET CORN – Angkinagigiliwanngmganagtatanimng sweet corn ay ang Sweet Fortune naipinamamahagingRamgo Seeds. Malalakiangbunga at punong-punongbutilhanggangdulo. Tuwang-tuwasiAngelbert Tamayo ngCandelaria, Quezon sapagkatnoongnagtanimsiyanitong 13 kilo nabinhi, mahigitna.

Ramgo International
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.